Hrad Devín

Hrad Devín je rozsiahlou zrúcaninou stredovekého gotického hradu. Zrúcaniny ležia na skalnom brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja v nadmorskej výške 212 mnm. Jeho mimoriadnu strategickú polohu využívali v dávnej minulosti Kelti, Rimania a Slovania. Slovanské hradisko sa prvý krát spomína v roku 864 pod názvom Dowina. Po zániku Veľkomoravskej ríše tu vznikol kamenný hrad. Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1233. Píše sa v nej, že rakúsky vojvoda Fridrich II. Bojovný dobyl hrad a vypálil osadu pod hradom. V 13. storočí vypuklo viacero vojen medzi uhorským štátom a českým kráľovstvom. 13. apríla český panovník Přemysl Otakar II. rýchlym útokom vtrhol do Uhorska a zmocnil sa devínskeho hradu.

Po smrti českého kráľa v bitke na Moravskom poli v roku 1278 sa hrad opäť stal súčasťou Uhorska. Plnil funkciu pohraničnej pevnosti. V 15. storočí sú osudy hradu spojené s významných chorvátskym rodom Garay. Garayovci patrili v 14. a 15. storočí k popredným šľachtickým rodom v Uhorsku. V tomto období je hrad spevňovaný, upravený a podstatne rozšírený. Hrad sa stáva veľkolepým gotickým panským sídlom. Hrad naďalej plnil aj obrannú funkciu, pretože na západe vzniklo nové nebezpečenstvo - Husiti. Ďalšími vlastníkmi hradu sa v roku 1460 stali grófi zo Svätého Jura a Pezinka.

Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa nakrátko Devína zmocnil Ján Zápoľský. V rokoch 1527 - 1606. obýval hrad rod Báthory. Báthoryovci opevňovali hrad, pretože krajinu ohrozovali Osmani. Poslednými vlastníkmi hradu sa od roku 1635 stali Pállfyovci. Hrad v 18. storočí pustol. Jeho skazu dokonali v roku 1809 napoleonskí granátnici, ktorí ho podmínovali a vyhodili do povetria. Hrad Devín patrí medzi naše najnavštevovanejšie pamiatky. Vstupné bolo 80Sk. 30 Sk bolo zľavnené vstupné, keď nie sú sprístupnené expozície. (2006) Areál hradu je mimoriadne dobre udržiavaný. Počas návštevy hradu so videl ľudí, ktorí kosili a polievali trávnik. Schúlené dievča, ktoré vykonávalo archeologické práce v najväčšej horúčave. Toto som zatiaľ nikde inde nevidel. Galéria Domov